Wilhelm z Akwizgranu (wł. Wilhelm Kalteysen, znany również jako Wilhelm von Oche i Mistrz Wrocławskiego Poliptyku Św. Barbary) (pracownia)

Dzieła tego artysty, które należały do śląskich kolekcji

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Wszelkie informacje sa udostepniane na licencji Creative Commons